Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Νοέμβριος 2009

Μυρίστηκε …ψητό;

Οι μυστικές επαφές του Soros στην Ελλάδα

Με ιδιαίτερη μυστικότητα επισκέπτεται την Ελλάδα ο George Soros, ένας εκ των μεγαλύτερων επενδυτών του πλανήτη. Θα έχει επαφές με αξιωματούχους της κυβέρνησης και τραπεζίτες. Είναι προφανές ότι η έλευση ενός ισχυρού fund manager στην Ελλάδα ειδικά αυτή την περίοδο όπου τα δημόσια οικονομικά της χώρας σκιάζουν την εικόνα της στο εξωτερικό, έχει ύψιστη σημασία σε οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο.
Ορισμένες πηγές επισημαίνουν ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον νέο υπουργό Οικονομίας Γ. Παπακωνσταντίνου. Είναι πιθανό ο Soros να υποβάλει προτάσεις για την χρηματοδότηση του χρέους, αλλά και γενικότερα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι η δραστηριοποίησή του δεν περιορίζεται στην οικονομία. Οι απόψεις του έχουν παγκόσμια απήχηση. Το τελευταίο διάστημα έχει εκφράσει την άποψη ότι η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και, παρά την ανάκαμψη των διεθνών οικονομιών, θα συνεχίσει να ταλανίζει τις αγορές.
Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους κερδοσκόπους συναλλάγματος, διατηρεί μεγάλες επενδυτικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις και ασχολείται με φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο με περιουσία που υπερβαίνει τα 11 δισ. δολάρια. Τα τελευταία χρόνια εστιάζεται στις αναδυόμενες αγορές και στο πώς αυτές θα ενισχύσουν τις οικονομίες τους.
Περισσότερα στην Ισοτιμία
Advertisements

Read Full Post »

Το όνομα Ελλάς

… πριν από τα Τρωικά τίποτε δεν επεχείρησεν από κοινού η Ελλάς. Νομίζω μάλιστα ότι το όνομα αυτό ούτε είχε δοθή ακόμη εις όλην την χώραν, ούτε καν υπήρχε προ του Έλληνος, υιού του Δευκαλίωνος, αλλά τα διάφορα φύλα, και εις μεγαλυτέραν έκτασιν το Πελασγικόν, έδιδαν το όνομά των εις τα υπ’ αυτών κατοικούμενα διαμερίσματα. Αλλ’ από την εποχήν που ο Έλλην και οι υιοί του απέβησαν ισχυροί εις την Φθιώτιδα, και την βοήθειάν των επεκαλούντο οι κάτοικοι των άλλων πόλεων, τα διάφορα φύλα, συνεπεία της επικοινωνίας αυτής, ωνομάζοντο ήδη επί μάλλον και μάλλον Έλληνες, μολονότι πολύς επέρασε καιρός πριν το όνομα τούτο ημπορέση να επικράτηση γενικώς. Την καλυτέραν απόδειξιν παρέχει ο Όμηρος. Διότι, μολονότι έζησε πολύ ύστερον και από τα Τρωικά, πουθενά δεν ωνόμασε με το όνομα αυτό όλους, ούτε άλλους εκτός εκείνων που ηκολούθησαν τον Αχιλλέα από την Φθιώτιδα, οι οποίοι ήσαν και οι πρώτοι Έλληνες, αλλ’ αποκαλεί αυτούς εις τα ποιήματά του γενικώς Δαναούς και Αργείους και Αχαιούς. Ούτε βαρβάρους, άλλωστε, μνημονεύει διά τον λόγον, ως νομίζω, ότι ούτε οι Έλληνες είχαν ακόμη διακριθή διά κοινού αντιθέτου ονόματος. Οπωσδήποτε τα διάφορα ελληνικά φύλα, επί των οποίων το όνομα των Ελλήνων, λόγω κοινότητος της γλώσσης, εξηπλώνετο διαδοχικώς από μίαν περιφέρειαν εις άλλην, έως ότου επεξετάθη ακολούθως επί του συνόλου των, δεν έκαμαν καμμίαν κοινήν επιχείρησιν πριν από τα Τρωικά, ένεκα αδυναμίας και ελλείψεως αμοιβαίας επικοινωνίας. Άλλωστε, και την εκστρατείαν ακόμη κατά της Τροίας τότε μόνον επεχείρησαν από κοινού, όταν είχαν ήδη αποκτήσει αξιόλογον εμπειρίαν της θαλάσσης.

ΠΗΓΗ:wikisource- Θουκυδίδης (μετάφραση Βενιζέλου)/Α

Read Full Post »